Irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esimerkki: Vuokralainen irtisanoo sopimuksen 24.9. Tällöin vuokranmaksuvelvollisuus päättyy lokakuun viiimeinen päivä. Jos irtisanominen tapahtuu 2.10. vuokranmaksuvelvollisuus päättyy marraskuun viimeinen päivä.
vuokrasopimuksen allekirjoittajat
IBAN muotoinen pankkitili