DSC00218

Strateginen kasvu jatkuu Länsi-Suomessa – Portfolioon kohteita Raumalta ja Huittisista

Länsi-Suomen portfoliomme vahvistui syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana vajaalla sadalla asunnolla Huittisista ja Raumalta. Yhteistä molemmille kohteille oli korkea peruskorjausaste, mutta todella haasteellinen talousasema vajaakäyttöasteen ollessa merkittävä molemmissa kohteissa. Rauman kohteessa vuokrausaste oli valahtanut jopa 70% alapuolelle, ja omistajalla oli todellisia haasteita pitää kiinteistökokonaisuutta toimintakuntoisena. Huittisissa käyttöaste oli pitkälti alle 80% ja myös täällä asuntojen korjaustarve oli ajanut kiinteistön haastavaan asemaan. 

Molempien kiinteistöjen kehittäminen aloitettiin erittäin voimakkaalla vuokrauksella sekä taloudellisella saneerauksella, jolla saatiin käänne tehtyä hyvinkin nopealla aikataululla. Nyt tätä kirjoitettaessa kesällä vuokrausasteet ovat kivunneet 95% tietämiin ja taloudellinen näkymä on hyvä. Tästä eteenpäin tavoitteena on lähteä tekemään pitkäjänteistä kiinteistökehitystä asukastyytyväisyyden ja pitkien vuokrasopimusten ollessa toimintamme ydin. Molempien talojen rauhallinen, mutta mikrotasoltaan laadukas sijainti antaa hyvät lähtökohdat kehitystyölle.

Strategiamme mukaisesti jatkamme kohteiden hankintaa kasvavien ja stabiilien kaupunkien keskusta-alueilta tai niiden välittömästä läheisyydestä. Tavoitteenamme on jatkaa tasaista ja kannattavaa kasvua tarjoamalla kohtuuhintaista asumista lähellä kasvukeskuksia. 

 

Antti

Comments are closed.